Werkwijze

Aanmelden

Een aanmelding kan zowel via de telefoon (06-39199902) als via de mail ([email protected]) gedaan worden. Tijdens dit contact wordt kort gesproken over de hulpvraag. Aan de hand van die informatie wordt een kennismakingsgesprek/intakegesprek gepland.


Kennismaking/intake
Een kennismakingsgesprek wordt zo snel mogelijk gepland. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de hulpvraag. Daarnaast gaat het vooral om kennismaken en bekijken of er een klik is tussen ons.

Besluiten jullie dat jullie begeleiding willen vanuit Praktijk Fiore, dan wordt er een begeleidingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst loopt gelijk met de indicatie vanuit de gemeente of met de afspraken die we samen maken (indien begeleiding via PGB of particulier wordt ingekocht).

Begeleidingsplan
We bespreken samen aan welke doelen gewerkt gaat worden. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld waar deze doelen in terug komen. Ook wordt hierin een stuk over het algemene beeld van een kind/jongere beschreven.

Evaluatie
Eens per half jaar vindt er een evaluatie plaats (of zoveel eerder als nodig). Het evaluatieverslag wordt, na toestemming, meegestuurd als onderbouwing voor het aanvragen van een nieuwe indicatie indien verdere begeleiding gewenst is. Tijdens de evaluatie bespreken we de voortgang van de doelen en wordt gekeken of er doelen zijn behaald en/of er nog nieuwe doelen bijgekomen zijn.
Als begeleiding particulier wordt ingekocht, gelden hiervoor andere momenten. Deze momenten worden in overleg bepaald.

Dossier
Praktijk Fiore maakt gebruik van het programma Praktijkdata. Hierin wordt een elektronisch dossier bijgehouden met alle belangrijke documenten rondom een kind/jongere. Ook worden daar de aantekeningen van gesprekken in opgeslagen. Dit programma voldoet aan de eisen voor privacybescherming. Het dossier mag ingezien worden door ouders.
Om het dossier compleet te maken vraagt Praktijk Fiore altijd om achterliggende documenten, bijvoorbeeld eerder gedaan onderzoek of verslagen vanuit school. Hierin staat vaak waardevolle informatie die meegenomen kan worden in de begeleiding.

Samenwerking
Vanuit de raamovereenkomst met de zorgregio ben ik met een indicatie vanuit het CJG verplicht om samen te werken met een gekwalificeerde gedragswetenschapper. Dit om te kunnen reflecteren op de ingezette begeleiding die wordt geboden. Hierbij geldt een geheimhoudingsplicht. Het delen van informatie gebeurd geanonimiseerd en zonder privacygevoelige informatie.

Documenten
Praktijk Fiore werkt met een aantal documenten.
Bij start van een traject wordt het intakeformulier meegegeven. Hierin wordt gevraagd om informatie die de basis vormt voor de begeleiding. Daarnaast worden de Algemene voorwaarden, Klachtenregeling en het Privacyreglement meegegeven. Voor deze documenten wordt getekend voor ontvangst. 
De andere formulieren die getekend moeten worden, volgen in de loop van de start van begeleiding.