Individuele begeleiding

Ik bied zowel korte als lange individuele trajecten aan. Ik bied begeleiding aan kinderen en jongeren met de volgende problematieken:

 • Hechtingsproblematiek
 • Ontwikkelingsstoornis
 • Verstandelijke beperking
 • Hoog- of meer begaafdheid 
 • AD(H)D
 • ASS
 • ODD
 • Schooluitval 
 • Angststoornis 
 • Separatiestoornis 
 • Negatief zelfbeeld 
 • Sociaal- emotionele problemen


De begeleiding kan onder schooltijd op school of bij mij thuis plaatsvinden. Na schooltijd is individuele begeleiding bij mij thuis. 
Bij begeleiding op school spreken wij per keer voor één uur af. Begeleiding bij mij thuis kan voor meerdere uren achter elkaar.