Individuele begeleiding

Als er sprake is van gedrags- of ontwikkelingsuitdagingen kan individuele begeleiding ingezet worden. Dit kan zowel voor een korte periode (coaching) als een langere periode (langdurige begeleiding). Voorbeelden van doelen waar aan gewerkt kan worden:

 • Bouwen aan zelfvertrouwen
 • Voor zichzelf opkomen
 • Vergroten van de zelfredzaamheid
 • Het trainen van executieve functies (plannen, organiseren, flexibiliteit, oplossingen bedenken etc.)
 • Het (h)erkennen en uiten van emoties
 • Het (h)erkennen van grenzen bij zichzelf en anderen
 • Omgaan met de problematiek/stoornis 
 • Sociale vaardigheden vergroten
 • Omgaan met (te) veel prikkels


Met welke diagnoses kunnen kinderen en jongeren bij mij terecht?

 • Hechtingsproblematiek
 • Ontwikkelingsstoornis
 • Verstandelijke beperking
 • AD(H)D
 • ASS
 • ODD
 • Andere gedrags- of ontwikkelingsuitdagingen


De individuele begeleiding is oplossingsgericht. Dit houdt in dat er vooral gekeken wordt naar dat wat al goed gaat en hoe dat ingezet kan worden in andere situaties. Ook kijken we samen naar de gewenste situatie: Wat wil je kind leren? Waar wil het naar toe?