Huiswerk plannen doe je zo

Heb je moeite met plannen? En wil je dat goed in de vingers krijgen?

In deze training wordt gewerkt met de SKUR-planmethode. Deze methode maakt stapsgewijs de tijdbesteding inzichtelijk, om vervolgens aan de hand van alle activiteiten en het lesrooster een basisplanning te kunnen maken. Deze planning wordt bijgesteld tot de ideale planning voor jou.

Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten waarbij we verschillende onderwerpen doorlopen. 
Tijdens de eerste middag leren we elkaar kennen, kijken we waar je goed in best en gaan we aan de slag met de dagplanner. Met de dagplanner wordt inzichtelijk welke momenten wekelijks "vrij" zijn voor het inplannen van huiswerk.
Tijdens de tweede middag maken we de optimale huiswerkplanner. Met deze huiswerkplanner wordt geoefend tussen de tweede en derde trainingsmiddag. 
Tijdens de derde middag wordt er geëvalueerd op het oefenen met de huiswerkplanner, zodat die zo nodig bijgesteld kan worden. Ook wordt het maken van een proefwerkplanner uitgelegd. 

De training wordt individueel gegeven. De kosten voor de training bedragen €250 per persoon voor 3 bijeenkomsten, zonder basispakket. De kosten voor het basispakket bedragen €64.60 (incl. BTW).