Coaching

Zit uw kind niet lekker in zijn vel? En weet u niet hoe u als ouder/betrokkene daarbij kunt helpen? Dan is een coachtraject misschien een uitkomst! 


Kinderen en jongeren kunnen om veel uiteenlopende problemen terecht bij een kindercoach. Om een paar voorbeelden te geven:
- Pesten
- Faalangst(ig) 
- Scheiding van ouders/anderen in netwerk
- Emoties niet kunnen uiten
- Onzekerheid
- Veel ruzie thuis/op school

Coaching is kortdurend. Dat wil zeggen dat er een aantal gesprekken plaats vinden waarin verschillende onderwerpen besproken kunnen worden. Het is de bedoeling dat er een bepaald proces in gang gezet wordt, waarna het kind weer op eigen voet verder kan. 

Coaching is oplossingsgericht. Dit houdt in dat er vooral gekeken wordt naar dat wat al goed gaat en hoe dat ingezet kan worden in andere situaties. Ook kijken we samen naar de gewenste situatie: Wat wil uw kind leren? Waar wil het naar toe?
Door de blik vooral positief te houden, lukt het kinderen en jongeren vaak sneller om zich staande te houden in bepaalde situaties. Daarnaast is het voor het zelfbeeld van een kind en jongere veel belangrijker om te kijken naar de krachten die het al heeft en niet naar de dingen die missen.