Respijtopvang

Waar individuele begeleiding vooral korte(re) momenten zijn, gaat het bij respijtopvang, ook wel logeeropvang genoemd, juist om begeleiding voor 24 uur. Logeeropvang kan om meerdere redenen worden ingezet:

  • Ontlasting van de thuissituatie
  • Een crisis thuis of uithuisplaatsing voorkomen
  • Van uithuisplaatsing weer terug naar huis in kleine stapjes 


Logeeropvang bied ik in mijn thuissituatie op zeer kleinschalig niveau. Voor de mogelijkheden kan contact met mij worden opgenomen.
Logeeropvang is alleen mogelijk met een indicatie.