Cliƫnt tijdens begeleiding

Begeleiding

Als er sprake is van gedrags- of ontwikkelingsuitdagingen kan individuele begeleiding ingezet worden. Voorbeelden van doelen waar aan gewerkt kan worden:

 • Bouwen aan zelfvertrouwen
 • Vergroten van de zelfredzaamheid
 • Het trainen van executieve functies (plannen, organiseren, flexibiliteit, oplossingen bedenken etc.)
 • Het (h)erkennen en uiten van emoties
 • Het (h)erkennen van grenzen bij zichzelf en anderen
 • Omgaan met de problematiek/stoornis 
 • Sociale vaardigheden vergroten
 • Omgaan met (te) veel prikkels


Met welke diagnoses kunnen kinderen en jongeren bij mij terecht?

 • Hechtingsproblematiek
 • Ontwikkelingsstoornis
 • Verstandelijke beperking
 • AD(H)D
 • ASS
 • ODD
 • Andere gedrags- of ontwikkelingsuitdagingen


Respijtopvang