Begeleiding

Als er sprake is van gedragsproblematiek, gedragsstoornissen of ontwikkelingsproblematiek kan individuele begeleiding ingezet worden. Voorbeelden van doelen waar aan gewerkt kan worden:
- Bouwen aan zelfvertrouwen
- Vergroten van de zelfredzaamheid
- Het trainen van executieve functies (plannen, organiseren, flexibiliteit, oplossingen bedenken etc.)
- Het (h)erkennen en uiten van emoties
- Het (h)erkennen van grenzen bij zichzelf en anderen
- Omgaan met de problematiek/stoornis 
- Sociale vaardigheden vergroten
- Omgaan met (te) veel prikkels

Met welke diagnoses kunnen kinderen en jongeren bij mij terecht?
- AD(H)D
- ASS
- ODD
- Hechtingsproblematiek
- Verstandelijke beperking
- Ontwikkelingsproblematiek
- Gedragsproblematiek